Kwalifikacja A.35

styczeń 2016

Pracownik wynagradzany jest w systemie akordowym. Stawka za wyprodukowanie 1 sztuki wyrobu wynosi 3,00 zł/szt. W grudniu pracownik wykonał 900 sztuk wyrobu. Jego wynagrodzenie brutto za miesiąc grudzień wyniosło