Kwalifikacja A.35

wrzesień 2014

Uzyskanie określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem jest zgodne z zasadą