Kwalifikacja SPL.01

Do tej kwalifikacji nie zostały jeszcze dodane pytania.

Sprawdź podobne kwalifikacje:

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Obsługa magazynów (AU.22) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Organizacja transportu (AU.32) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Organizacja transportu (SPL.04) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie