Kwalifikacja E.14

styczeń 2019

W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika