Kwalifikacja E.14

wrzesień 2015

Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?