Kwalifikacja E.14

styczeń 2019

Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego wzorca wyrażenia regularnego?
(([A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})(-[A-ZŁŻ][a-ząęóżźćńłś]{2,})?)