Kwalifikacja E.14

styczeń 2019

Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?