Kwalifikacja AU.32

styczeń 2020

Które przepisy regulują wymagania w zakresie oznakowania pojazdów przewożących stężony kwas siarkowy w nadwoziach typu cysterna?