Kwalifikacja AU.32

czerwiec 2019

Jednostka transportowa typu EX/II lub EX/III oznacza pojazd przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych zgodnie z umową