Kwalifikacja AU.32

styczeń 2020

Która gałąź transportu jest wykorzystywana do dowozu i odwozu ładunków w ramach przewozów kombinowanych?