Kwalifikacja AU.32

czerwiec 2019

Techniką wykorzystywaną do ewidencji sprzętu i wyposażenia za pomocą fal radiowych jest