Kwalifikacja AU.32

czerwiec 2019

Przewóz ładunku obcego przez terytorium własnego kraju bez prawa składowania, przeładunku i zmiany środka transportu, to