Kwalifikacja AU.22

czerwiec 2019

Urządzeniami przeznaczonymi do umieszczania paletowych jednostek ładunkowych na regałach magazynowych są