Kwalifikacja AU.22

styczeń 2020

Który sposób składowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł) zapewnia najwyższy stopień wykorzystania powierzchni składowej magazynu?