Kwalifikacja AU.22

styczeń 2020

Do funkcji potransakcyjnych dystrybucji należy