Kwalifikacja AU.22

czerwiec 2019

Który system informatyczny służy do zarządzania ruchem zapasów w magazynie?