Kwalifikacja A.32

czerwiec 2015

Gmina, realizując obowiązek dowożenia uczniów do szkoły, utrzymuje własny środek transportu – autobus, którego miesięczny koszt utrzymania wynosi 6 800 zł. Jeżeli średni miesięczny przebieg autobusu wynosi 1 000 km, a zewnętrzne przedsiębiorstwo transportowe zaoferowało cenę 6,50 zł/km +8 % VAT, to oferta przewoźnika zewnętrznego jest