Kwalifikacja A.32

czerwiec 2018

Do służb zajmujących się wykonywaniem zadań publicznych o charakterze ponadgminnym nie należy