Kwalifikacja A.32

styczeń 2019

Struktura, której zaletą jest łatwość jasnego ustalania zakresów kompetencji i odpowiedzialności, a wadą daleko posunięta centralizacja kierowania, jest nazywana strukturą