Kwalifikacja A.32

czerwiec 2017

W którym typie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa zakłada się, że każdy pracownik ma jednego przełożonego, który wydaje mu polecenia?