Kwalifikacja A.31

październik 2016

Przedsiębiorstwo transportowe wynajęło 4 naczepy kłonicowe na 5 godzin. Koszt wynajęcia jednej naczepy na godzinę wynosi 50,00 zł netto. Na jaką kwotę brutto będzie wystawiona faktura za użytkowanie naczep, jeżeli przedsiębiorstwu przysługuje 10% rabatu, a usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT?