Kwalifikacja A.31

październik 2013

Jaki będzie całkowity koszt działalności przedsiębiorstwa transportowego w ciągu miesiąca, jeżeli nakłady na zatrudnienie pracowników wynoszą 8 400 zł i stanowią one 40% kosztów?