Kwalifikacja A.30

czerwiec 2019

Ile wyniesie minimalna wymagana pojemność magazynu w paletowych jednostkach ładunkowych (pjł), jeżeli składowane są w nim towary: makaron w liczbie 33 pjł, ryż w liczbie 74 pjł i mąka w liczbie 36 pjł?