Kwalifikacja A.30

styczeń 2018

Ile wynosi wartość netto uformowania 10-paletowych jednostek ładunkowych, jeżeli jednostkowa cena brutto wynosi 6,15 zł, a usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT?