Kwalifikacja A.30

wrzesień 2014

W międzynarodowym liście przewozowym odbiorcę w języku angielskim zapisuje się jako