Kwalifikacja A.30

czerwiec 2014

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest jednoznaczny z zawarciem umowy na przewóz towarów w transporcie