Kwalifikacja A.30

styczeń 2020

Po zakończonym procesie produkcji wyroby gotowe zostają przekazane do magazynu na podstawie dokumentu