Kwalifikacja A.30

czerwiec 2017

System informatyczny stosowany do zarządzania magazynem określany jest angielskim skrótem