Kwalifikacja A.30

październik 2016

Ile paletowych jednostek ładunkowych (pjł) można sformować i wydać z magazynu w ciągu 4 dni, jeżeli magazyn pracuje na trzy zmiany, a w ciągu jednej zmiany przygotowywanych i wydawanych jest średnio 180 pjł?