Kwalifikacja AU.55

Do tej kwalifikacji nie zostały jeszcze dodane pytania.

Sprawdź podobne kwalifikacje:

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Drukowanie cyfrowe (A.55) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (PGF.04) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (PGF.05) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie