Kwalifikacja A.55

styczeń 2017

Przed rozpoczęciem pracy przy maszynie do druku cyfrowego należy