Kwalifikacja E.13

czerwiec 2013

Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy