Kwalifikacja E.13

październik 2013

Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?