Kwalifikacja E.13

styczeń 2015

Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla