Kwalifikacja A.54

styczeń 2015

Które urządzenie jest odpowiednie do wykrojenia samoprzylepnych liter?