Kwalifikacja A.54

czerwiec 2014

Które z operacji technologicznych wykonywane są podczas przygotowania publikacji w przygotowalni poligraficznej?