Kwalifikacja A.54

czerwiec 2017

Ile arkuszy netto papieru o formacie 610 × 860 mm jest niezbędnych do wydrukowania 900 świadectw o wymiarach 190 × 270 mm?