Kwalifikacja A.54

czerwiec 2016

Barwne, niepożądane wzory na reprodukcji, które powstają na skutek zastosowania nieprawidłowych kątów rastra, to