Kwalifikacja A.54

czerwiec 2019

Format naświetlania pracy w stosunku do formatu pracy netto powinien być