Kwalifikacja A.25

październik 2016

W grafice bitmapowej głębią bitową nazywa się