Kwalifikacja A.25

styczeń 2018

Który element jest charakterystyczny dla fotografii analogowej?