Kwalifikacja A.25

styczeń 2019

Podczas przygotowywania animacji poklatkowej w programie Adobe Photoshop do każdej kluczowej klatki animacji należy przyporządkować co najmniej