Kwalifikacja A.25

czerwiec 2017

Co przedstawia obraz SVG określony kodem?
<svg width= “200” height= “150”>
<rect width= “100” height= “100” fll=#ff0000″>