Kwalifikacja A.25

styczeń 2016

W prezentacji multimedialnej postanowiono zastosować kolory dopełniające, czyli