Kwalifikacja TG.07

czerwiec 2019

Spadek wilgotności powietrza w magazynie ziemniaków do poziomu 60-70% powoduje