Kwalifikacja AU.31

czerwiec 2019

Przewoźnik zobowiązał się dostarczyć ładunek od nadawcy do odbiorcy w systemie just in time na godzinę 17:00. O której godzinie najpóźniej przewoźnik musi wyjechać z bazy do nadawcy ładunku, jeżeli planowany czas załadunku u nadawcy wynosi 45 minut, odległość baza – nadawca wynosi 40 km, a odległość nadawca – odbiorca 160 km? Pojazd porusza się ze średnią prędkością 50 km/h.