Kwalifikacja AU.31

czerwiec 2019

Przedsiębiorstwo Transportowe TRANS (zleceniobiorca) otrzymało od Przedsiębiorstwa Spedycyjnego SPEDPOL (zleceniodawca/płatnik) zlecenie przewozu ładunku z Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ONE (nadawca) do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TWO (odbiorca). Na fakturze dotyczącej realizacji tej usługi jako strony transakcji będą podane odpowiednio