Kwalifikacja AU.31

czerwiec 2019

Specjalny międzynarodowy dokument celny, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, nosi nazwę