Kwalifikacja AU.31

czerwiec 2019

Oblicz kwotę podatku VAT za usługę przewozu ładunku na odległość 230 km, jeżeli cena jednostkowa netto wynosi 3,10 zł/km, a usługa jest objęta 23% stawką podatku VAT.