Kwalifikacja E.12

czerwiec 2013

W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie