Kwalifikacja E.12

styczeń 2014

Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?