Kwalifikacja E.12

styczeń 2020

Wykonanie polecenia NET USER GRACZ * /ADD zapisanego w wierszu poleceń Windows spowoduje