Prosta droga do zdania egzaminu zawodowego

zdamegzaminzawodowy.pl to ogromna baza pytań z różnych egzaminów zawodowych. Pytania pochodzą z arkuszy z lat ubiegłych. Wyszukaj poniżej interesującą Cię kwalifikację i zacznij rozwiązywać testy!
Przejdź do listy dostępnych zawodów i kwalifikacji.

Pobierz aplikację na Androida z Google Play
zdamegzaminzawodowy.pl - dużo prostsza droga do zdania egzaminu zawodowego

Do najbliższej sesji egzaminacyjnej pozostało

0

dni

0

godzin

0

minut

0

sekund

Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy to egzamin, który obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację. Liczba dwuczęściowych egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej dla danego zawodu.


Z czego składa się egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy - Część pisemna

Część pisemna

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Egzamin zawodowy - Część praktyczna

Część praktyczna

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Nie zapomnij sprawdzić naszej aplikacji mobilnej!

Pobierz z Google Play

Lista dostępnych zawodów i kwalifikacji

Formuła 2012

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Sporządzanie potraw i napojów (T.06) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Obsługa klienta w jednostce administracji (AU.68) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Prowadzenie produkcji rolniczej (R.03) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.06) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Prowadzenie produkcji rolniczej (RL.03) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (RL.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2019

Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (B.16) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Montaż konstrukcji budowlanych (B.20) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych (BD.29) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie rachunkowości (A.36) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie rachunkowości (AU.36) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2019

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (EKA.04) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Drukowanie cyfrowe (A.55) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Obsługa magazynów (AU.22) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja transportu (AU.32) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (TG.14) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (TG.15) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Sprzedaż produktów i usług reklamowych (AU.29) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (AU.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Obsługa klientów i kontrahentów (A.29) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Projektowanie fryzur (A.23) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Projektowanie fryzur (AU.26) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2019

Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Sporządzanie potraw i napojów (T.06) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań