Prosta droga do zdania egzaminu zawodowego

zdamegzaminzawodowy.pl to ogromna baza pytań z różnych egzaminów zawodowych. Pytania pochodzą z arkuszy z lat ubiegłych. Wyszukaj poniżej interesującą Cię kwalifikację i zacznij rozwiązywać testy!
Przejdź do listy dostępnych zawodów i kwalifikacji.

Pobierz aplikację na Androida z Google Play
zdamegzaminzawodowy.pl - dużo prostsza droga do zdania egzaminu zawodowego

Do najbliższej sesji egzaminacyjnej pozostało

81

dni

17

godzin

41

minut

16

sekund

Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy to egzamin, który obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację. Liczba dwuczęściowych egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej dla danego zawodu.


Z czego składa się egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy - Część pisemna

Część pisemna

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Egzamin zawodowy - Część praktyczna

Część praktyczna

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Nie zapomnij sprawdzić naszej aplikacji mobilnej!

Pobierz z Google Play

Lista dostępnych zawodów i kwalifikacji

Formuła 2012

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Sporządzanie potraw i napojów (T.06) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Obsługa klienta w jednostce administracji (AU.68) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Prowadzenie produkcji rolniczej (R.03) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.06) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Prowadzenie produkcji rolniczej (RL.03) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (RL.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2019

Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (B.16) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Montaż konstrukcji budowlanych (B.20) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych (BD.29) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie rachunkowości (A.36) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie rachunkowości (AU.36) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2019

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (EKA.04) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Drukowanie cyfrowe (A.55) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Obsługa magazynów (AU.22) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja transportu (AU.32) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (TG.14) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (TG.15) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Sprzedaż produktów i usług reklamowych (AU.29) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (AU.30) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Obsługa klientów i kontrahentów (A.29) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Projektowanie fryzur (A.23) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Projektowanie fryzur (AU.26) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2019

Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2012

Sporządzanie potraw i napojów (T.06) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Formuła 2017

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) -> Test 1 pytanie | Test 40 pytań